Väikelinna romaan 1980

Vaikelinna romaan

Toomas Vindi esimene romaan. Tegevus kulgeb paari päeva jooksul nimetus väikelinnas, kus leidvad aset mitmed kultuurisündmused, mis omamoodi parodeerivad riigisisest kultuuripoliitikat. Mõneks päevaks väikelinna sattunud Tallinna kirjandusteadlasele avaneb kohaliku kultuurielu väline hiilgus ja ülespuhutus, loomingulise intelligentsi mannetus, kõlbeliste väärtuste vahetamine materiaalsete hüvede ja naudingute vastu. Autori valdavalt iroonilisse hoiakusse põimub kohati nukrat lürismigi – eriti armastusteema käsitlemisel.